Tűzoltó készülék hitelesítés jogszerűen

Tűzoltó készülék hitelesítés

A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően számos szabálynak kell eleget tenni. Ezek között szerepel a tűzoltó készülék hitelesítés. A tűzoltó készülék hitelesítés során a készülékeket időszakos ellenőrzés alá kell bocsátani, ami történhet évente, félévente vagy időszakosan is. A tűzvédelmi előírások alapján ezekről az ellenőrzési folyamatokról nyilvántartást kell vezetni. A készleten tartott tűzoltó készülékekről szükséges nyilvántartási naplót vezetni, amelyet a tűzvédelmi szabályzathoz csatolva kell tartani. A nyilvántartási napló tartalmazza a karbantartási folyamatot végző cég vagy személy nevét és címét. A tűzoltó készülék adatait is nyilvántartásba kell venni, ami azt jelenti, hogy a készülékek készenléti helyét, típusát, oltási teljesítményét, gyártási idejét illetve gyártási számát tartalmazzák.

Továbbá a közép és teljes körű karbantartás idejét is fel kell tüntetni, valamint a negyedéves ellenőrzés dátumát is. Szintén a nyilvántartási naplóba kell feljegyezni a készülékekkel kapcsolatos műszaki információkat is, az esetleges meghibásodási észrevételeket, a javítási folyamatokat, valamint a javítás szükségességére való utalást. Minden esetben a nyilvántartási naplót a karbantartást, ellenőrzést végző személy kell aláírja. Összegezve tehát a nyilvántartási napló létrehozása a tűzvédelmi rendeletnek kell megfeleljen, és az előírások be nem tartása bírságokat von maga után. Abban az esetben is számíthatunk bírságra, ha a tűzoltó készülék hitelesítése nem a jogszerűen történik.